Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc dự án tại Công ty Cổ phần Bất động sản The World Land

Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ Phần Bất Động Sản The World Land xin trân trọng thông báo đến Quý đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, nhân viên trông công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc dự án tại Công ty như sau:

Được sự đồng tình, nhất trí cao của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ Phần Bất động sản The World Land quyết định bổ nhiệm ông Bùi Vĩnh Khoa giữ chức Giám Đốc Dự án.

 Ông Bùi Vĩnh Khoa sẽ có trách nhiệm hoàn thành những công việc sau khi được nắm giữ chức vụ Giám Đốc Dự án

–          Giám sát tiến độ xây dựng, giám sát tài chính và đảm bảo chất lượng dự án

–          Đưa  ra các kế hoạch chiến lược, lãnh đạo và định hướng cho các nhà quản lý dự án để thực hiện các kế hoạch đó

–          Gặp gỡ  khách hàng, các bên liên quan để báo cáo về tiến độ dự án

–          Quản lý rủi ro để tránh sự chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình triển khai dự án.

Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Vĩnh Khoa

Quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4/11/2022. Hợp đồng và quyết định bổ nhiệm sẽ được gửi về cá nhân ông Bùi Vĩnh Khoa.

Mr Bùi Vĩnh Khoa – Tân Giám đốc dự án mới tại The World Land

Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ Phần Bất động sản The World Land xin trân trọng thông báo để Quý đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty nắm được sự thay đổi trong công tác nhân sự tại Theo World Land.

Trân trọng!

Trả lời